MicroPette 手动(可调式&固定式) 移液器
货号: 12
数量: 大量
规格: ***
单道移液器特点:
Ø         轻便且设计符合人机工效学,可以半支高温高压消毒
Ø         数字视窗,令所设定量程一目了然
Ø         量程范围广(0.1μl-5000μl
Ø         使用附件工具,能方便快捷地进行校准和维修
Ø         采用新型材料
多道移液器还具有如下创新特点:
Ø         管嘴推出器可同时推出8/12道吸嘴,高效省力
Ø         各种量程的8/12道移液器适用于标准96孔板
Ø         液头可360度旋转,以方便移液
Ø         每道管嘴连件都有独立的活塞装置,使维修保养十分容易
Ø         特别的管嘴连件设计,易于观察吸嘴的密封状况
订货信息  
MicroPette手动单道可调式移液器
产品编号
量程
增量
测量体积
不准确度
不精确度
712111010000
0.1-2.5μl
0.05μl
2.5μl
1.25μl
0.25μl
2.50%
3.00%
12.00%
2.00%
3.00%
6.00%
712111040000
0.5-10μl
0.1μl
10μl
5μl
1μl
1.00%
1.50%
2.50%
0.80%
1.50%
1.50%
712111050000
2-20μl
0.5μl
20μl
10μl
2μl
0.90%
1.20%
3.00%
0.40%
1.00%
2.00%
712111060000
5-50μl
0.5μl
50μl
25μl
5μl
0.60%
0.90%
2.00%
0.30%
0.60%
2.00%
712111080000
10-100μl
1μl
100μl
50μl
10μl
0.80%
1.00%
3.00%
0.15%
0.40%
1.50%
712111090000
20-200μl
1μl
200μl
100μl
20μl
0.60%
0.80%
3.00%
0.15%
0.30%
1.00%
712111110000
50-200μl
1μl
200μl
100μl
50μl
0.60%
0.80%
1.00%
0.15%
0.30%
0.40%
712111140000
100-1000μl
5μl
1000μl
500μl
100μl
0.60%
0.70%
2.00%
0.20%
0.25%
0.70%
712111160000
200-1000μl
5μl
1000μl
500μl
200μl
0.60%
0.70%
0.90%
0.20%
0.25%
0.30%
712111170000
1000-5000μl
50μl
5000μl
2500μl
1000μl
0.5%
0.6%
0.7%
0.15%
0.30%
0.30%
MicroPette手动8道可调式移液器
产品编号
量程
增量
测量体积
不准确度
不精确度
712112040000
0.5-10μl
0.1μl
10μl
5μl
1μl
1.50%
2.50%
4.00%
1.50%
2.50%
4.00%
712112060000
5-50μl
0.5μl
50μl
25μl
5μl
1.00%
1.50%
3.00%
0.50%
1.00%
2.00%
712112120000
50-300μl
5μl
300μl
150μl
50μl
0.70%
1.00%
1.50%
0.25%
0.50%
0.80%
MicroPette手动12道可调式移液器
产品编号
量程
增量
测量体积
不准确度
不精确度
712113040000
0.5-10μl
0.1μl
10μl
5μl
1μl
1.50%
2.50%
4.00%
1.50%
2.50%
4.00%
712113060000
5-50μl
0.5μl
50μl
25μl
5μl
1.00%
1.50%
3.00%
0.50%
1.00%
2.00%
712113120000
50-300μl
5μl
300μl
150μl
50μl
0.70%
1.00%
1.50%
0.25%
0.50%
0.80%
 
手动(固定式)移液器
产品编号
量程
不准确度
不精确度
712121180000
5μl
1.3%
1.2%
712121190000
10μl
0.8%
0.8%
712121200000
20μl
0.6%
0.5%
712121210000
25μl
0.5%
0.3%
712121220000
50μl
0.5%
0.3%
712121230000
100μl
0.5%
0.3%
712121240000
200μl
0.4%
0.2%
712121250000
250μl
0.4%
0.2%
712121260000
500μl
0.3%
0.2%
712121270000
1000μl
0.3%
0.2%
712121280000
2000μl
0.3%
0.15%
712121290000
5000μl
0.3%
0.15%
 
移液器枪架
描述
71000085000
DRAGONLAB线形手动移液器枪架,放六支